چرا سدیم زیر نفت نگه‌داری می‌شود؟

سدیم فلزی بسیار فعال است. به همین خاطر آن را زیر نفت سفید نگه‌داری می‌کنند تا سدیم در معرض بخارات آب موجود در هوا و اکسیژن قرار نگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، هنگام واکنش سدیم با رطوبت هوا، سدیم هیدروکسید تشکیل می‌شود. این واکنش بسیار گرمازاست و بنابرین حرارت زیادی تشکیل خواهد شد که خطراتی همچون انفجار و آتش گرفتن محیط اطراف را به دنبال دارد.

×

سلام!

جهت ارتباط، روی پروفایل بخش مورد نظر خود کلیک کنید.

×