ید در آب حل می‌شود یا در هگزان؟

ترکیب ید، دو اتمی است و به همین دلیل غیر قطبی می‌باشد. آب حلالی بسیار قطبی محسوب می‌شود. یک قانون کلی وجود دارد که عنوان می‌کند حلال‌های غیر قطبی ترکیبات غیر قطبی و حلال‌های قطبی ترکیبات قطبی را در خود حل میِ‌کنند. به همین دلیل ید در آب حل نمی‌شود. با این حال ید...

چرا سدیم زیر نفت نگه‌داری می‌شود؟

سدیم فلزی بسیار فعال است. به همین خاطر آن را زیر نفت سفید نگه‌داری می‌کنند تا سدیم در معرض بخارات آب موجود در هوا و اکسیژن قرار نگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، هنگام واکنش سدیم با رطوبت هوا، سدیم هیدروکسید تشکیل می‌شود. این واکنش بسیار گرمازاست و بنابرین حرارت زیادی تشکیل...
×

سلام!

جهت ارتباط، روی پروفایل بخش مورد نظر خود کلیک کنید.

×